COMMUNICATIE

"Either you run the day or the day runs you"
 

Je bent verantwoordelijk voor de communicatie binnen je organisatie en bedrijf maar komt handen te kort?

Je wilt een nieuwe campagne of een event op poten zetten maar je hebt nood aan ondersteuning en advies op vlak van communicatie? 

Don't worry! I've got your back!

Ik ben jouw sidekick op vlak van communicatie. Iemand die met je meedenkt, creatieve ideeën aanreikt, hands-on is en net dat tikkeltje verder gaat. Ik reik je concrete tools, workflows en systemen aan. Productiviteit, automatisering en efficiëntie vormen de basis.​ Door een goede planning loop je niet meer achter de feiten aan.

Je hebt nood aan een duurzaam en toekomstproof communicatieplan

Een sterke basis waarop je verder kan bouwen bij nieuwe projecten en events. Succes start met een doordacht communicatieplan. Een helder plan voor een bepaalde periode, een event of een nieuw project dat je wilt lanceren. Een mix van verschillende gerichte communicatieacties die nodig zijn om je doel te bereiken (online én offline).

Dit plan zorgt voor gestructureerde en strategische communicatie, maar ook voor continuïteit in je communicatie.

Het zorgt ervoor dat interne en externe belanghebbenden geïnformeerd zijn en overtuigd zijn van het belang van je acties. De communicatieacties moeten goed onderbouwd en gestructureerd worden en moeten afgestemd zijn op de rest van het project. Het is een overzicht van doelgroepen en doelstellingen en dwingt je na te denken over de vraag: wie moet wát via welk communicatiemiddel op welke tijd weten? 

Wij zetten samen een communicatieplan op in functie van jouw doelstellingen. Dat doen we door structuur en strategie te brengen in je communicatie(beleid). Het resultaat is een werkbaar communicatieplan waar je verder mee aan de slag kan.

WAT MAG JE VERWACHTEN?

STAP 1: KENNISMAKING


We starten met een kennismaking om te zien of jouw verwachtingen, onze werking en onze waarden op elkaar afgestemd zijn. Vorafgaand aan dit gesprek ontvang je van ons een voorbereidende vragenlijst om in eerst in te vullen. duur: 30 min
STAP 2: ANALYSE


Starten doen we met een uitgebreide meeting met alle betrokkenen. Tijdens dit gesprek tracht ik een zo compleet mogelijk beeld van de organisatie te krijgen. Wat is de visie? De missie? Hoe zit het met de organisatiestructuur? Hebben jullie reeds een communicatieplan? Welke communicatiemiddelen worden er nu al gebruikt? Welke doelgroepen bereiken jullie en welke willen jullie in de toekomst graag bereiken? Hoeveel tijd kan je ervoor vrijmaken? Op wie kan je rekenen voor hulp? ... Ik verzamel zoveel mogelijk input om aan de slag te gaan.
Duur: max 2 uur
STAP 3: COMMUNICATIEPLAN


Op basis van alle input uit de analyse brengen we alles mooi samen in een visueel communicatieplan. Een plan dat als basis dient voor alle komende projecten en waarmee je een mooi en beknopt communicatievisie in handen hebt voor je Raad van Bestuur of leidinggevende. Dit document vormt de rode draad voor alle toekomstige communicatieacties. Wat zit er in: Doelstellingen (algemene en concrete) Doelgroepen Lijst van alle kanalen Boodschap/concept Planning Kort nadat je het communicatieplan hebt ontvangen, stemmen we met elkaar af. Wat ontbreekt er nog? Ben je akkoord met alle vooropgestelde doelstellingen, doelgroepen, kanalen?... Online gesprek van +- 30 min
STAP 4: ACTIEPLAN


Hier brengen we alles samen. Op basis van het communicatieplan starten we met het actieplan. We koppelen elke communicatieactie aan de vooropgestelde doelstellingen, doelgroepen en kanalen. Er wordt een planning/timing opgemaakt en het budget wordt hieraan gekoppeld. Wat krijg je?
Je ontvangt een werkbaar document waarin al je acties staan, gekoppeld aan doelgroepen, doelstellingen en kanalen. Budget kan hier makkelijk aangevuld worden alsook wie verantwoordelijk is voor welke actie. Dit document kan je nadien opnieuw als basis gebruiken voor toekomstige acties en events + delen met collega's of andere betrokkenen. Planningkalender
Een goede, realistische planning zorgt voor overzicht en daarmee ook voor rust. Terugkoppeling
We voorzien een kort online terugkoppelingsmoment van +- 30 min waarin we het actieplan overlopen zodat jij er ook mee aan de slag kan. Nadien staat het je vrij om zélf aan de slag te gaan met je nieuwe communicatieplan of om het door ons te laten uitwerken (zie stap 5: uitvoering).
STAP 5: UITVOERING*


Je kan zelf kiezen of je de uitvoering van het actieplan in eigen beheer doet of door ons laat uitwerken. Met de uitvoering bedoelen we:

 • schrijven van teksten voor website, print en sociale media
 • nieuwsbrieven opstellen
 • vormgeving van visuals voor op sociale media en website
 • vormgeving en drukwerk van affcihes, flyers, brochures, etc...
 • coördinatie van videoproducties door externen, ...
 • planning beheren en het overzicht bewaren
 • ...
Je wilt maar een stuk laten uitvoeren door ons en de rest zelf doen? Dat kan uiteraard ook. Je kan een raming van de kosten maken via deze prijslijst.
STAP 6: EVALUATIE


Bij de tussentijdse evaluatie wordt de voortgang van het communicatieplan bepaald. Loopt alles nog op schema? Kent iedereen zijn of haar verantwoordelijkheden? Moet er hier of daar nog iets worden bijgestuurd?... Online gesprek van +- 30 min

PRIJS: 2600 EUR excl. btw 

Deze prijs is exclusief de uitvoering. Afhankelijk van je wensen en noden kijken we samen of This Way Up de uitvoering (STAP 5) volledig, gedeeltelijk of niet voor haar rekening neemt.

AFGELOPEN PROJECTEN

 

FAQ

Wat is de looptijd van zo een traject?


In ideale omstandigheden reken je best op een termijn van 3 maanden voor de start van een event of lancering van een campagne. De effectieve uitvoering van je communicatieplan (de externe communicatie) start een maand op voorhand. Dat geeft ons dus de nodige tijd om alles correct en tijdig voor te bereiden.
Mijn organisatie heeft reeds een communicatieplan maar zoekt enkel ondersteuning.


Je bent enkel op zoek naar een sidekick die je bijstaat bij de uitvoering van je communicatieplan zoals bv.

 • specifieke acties coördineren
 • visuals ontwerpen voor social media
 • social media content plan opstellen
 • grafische vormgeving van het communicatiemateriaal
 • drukwerk regelen
 • ....
Neem dan even contact met me op. Dan kijken we samen of en waarmee ik jou kan ontlasten.
Kan ik enkel de template krijgen en hier zelf mee aan de slag gaan?


Je doelgroepen, doelstellingen, kanalen en acties zijn al helder uitgeschreven. Maar het ontbreekt je aan structuur en planning en je bent op zoek naar een efficiënte manier of tool om ze samen te brengen? Het is mogelijk om enkel de voorbeeldtemplate (communicatie actieplan + kalender) te ontvangen en hier zelf mee aan de slag te gaan. Je past deze dan aan met jouw eigen doelstellingen, doelgroepen, acties en budgetten + vult de kalender aan. Prijs voor enkel de template: 70 EUR Yes please...
Kan ik gebruik maken van de kmo-portefeuille?


Voorlopig is This Way Up nog geen erkend en geregistreerd dienstverlener voor kmo-portefeuille en kan je hier dus geen beroep op doen.
Mijn organisatie of bedrijf heeft nog geen heldere missie, visie en duidelijke communicatiestrategie. Kan ik toch al van start met dit traject?


Dit traject kan enkel van start indien de strategische oefening al gemaakt is. In jullie beleidsplan is reeds een duidelijke visie, missie en strategie bepaald. Indien dat niet het geval is of nog niet voldoende helder zullen we dit eerst moeten bepalen.
Ik werk met verschillende partners samen die het strategische luik op zich kunnen nemen. Neem zeker contact met me op als je hier nog vragen over hebt.
Heb je een wachtlijst?


Gezien de omvang en looptijd van het traject kan ik maar een beperkt aantal bedrijven of organisaties ondersteunen. Om te weten of ik de komende weken nog ruimte heb om samen een traject op te starten neem je best contact met me op: sarah@thiswayup.be 0477 26 49 85
Je werkt alleen. Hoe betrouwbaar is dat?


Als je op zoek bent naar een groot communicatiebureau dan moet ik je inderdaad teleurstellen. It's just me, myself and I. Maar hé, dat betekent ook dat werkelijk alles door mij opgevolgd en uitgevoerd wordt. Je staat rechtsreeks in contact met de eindverantwoordelijke. Geen projectmanager of junior als tussenpersoon. Persoonlijk contact staat hier bovenaan. Zie me maar als een extra collega: heel betrokken én betrouwbaar. In tegenstelling tot de grote bureaus die alles in huis hebben zoals videoproductie, social media advertising, webdevelopment, etc... heb ik een uitgebreid netwerk van experten in hun vak. Het voordeel: de eerste selectie is reeds gemaakt en de partners die overblijven zijn meer dan goedgekeurd. Jij kiest zelf met wie je voor wat samenwerkt.

bibliotheek-de-kimpel-bilzen-3-1.jpg

CC de Kimpel

communicatiedoorlichting + communicatieplan

OO2903 Visiebeeld © 1010 architecture ur

Stad Genk, Stiemervallei

Communicatieplan Stiemerdeals

limtec-7201-0317.jpg

Mtech+ Limburg

communicatieondersteuning social media 

FRAGMENTS_-Z33-5665.png

Z33

communicatieondersteuning expo's, Kunst in de open ruimte

instagram12_edited.jpg

Film Food festival Zebracinema

communicatieplanning en opvolging event Film Food Festival C-mine Genk+ Begijnhof Diest

Mien Quartier
projectleider sociale innovatie, stad Genk

Voor de lancering van ons concept Stiemerdeals waren we op zoek naar kennis en ervaring om een communicatiestrategie te ontwikkelen en een lanceerevent communicatief voor te bereiden.

We hebben zoveel in de plaats gekregen! Goed en mooi uitgewerkt communicatiemateriaal; een duidelijke en kant-en-klare communicatieplanning; nieuwe ideeën ...

 

Het contact was heel erg aangenaam. Sarah is stipt, flexibel, begripvol ... We gebruiken het werken met haar vaak als voorbeeld in gesprekken met partners. Sarah gaat 'the extra mile'. En dat is heel fijn. Sarah denkt mee en is proactief. Ze wacht niet op ‘instructies’ maar gaat onmiddelijk aan de slag. Vanuit haar ervaring, kennis en creativiteit brengt ze vernieuwende ideeën aan. Ze is ook heel 'hands-on'; wat ons vaak veel tijd vraagt regelt zij in een wip en een gauw.

 

Sarah is iemand die mooi en goed werk aflevert en met je meedenkt zodat je achteraf meteen met het materiaal aan de slag kan.