COMMUNICATIE

"Either you run the day or the day runs you"
 

Je bent verantwoordelijk voor de communicatie binnen je organisatie en bedrijf maar komt handen te kort?

Je wilt een nieuwe campagne of een event op poten zetten maar je hebt nood aan ondersteuning en advies op vlak van communicatie? 

Don't worry! I've got your back!

Ik ben jouw sidekick op vlak van communicatie. Iemand die met je meedenkt, creatieve ideeën aanreikt, hands-on is en net dat tikkeltje verder gaat. Ik reik je concrete tools, workflows en systemen aan.

Productiviteit, automatisering en efficiëntie vormen de basis.​ Door een goede planning loop je niet meer achter de feiten aan.

Je hebt nood aan een duurzaam en toekomstprooi communicatieplan

Een sterke basis waarop je verder kan bouwen bij nieuwe projecten en events. Succes start met een doordacht communicatieplan. Een helder plan voor een bepaalde periode, een event of een nieuw project dat je wilt lanceren. Een mix van verschillende gerichte communicatieacties die nodig zijn om je doel te bereiken (online én offline).

Dit plan zorgt voor gestructureerde en strategische communicatie, maar ook voor continuïteit in je communicatie.

Het zorgt ervoor dat interne en externe belanghebbenden geïnformeerd zijn en overtuigd zijn van het belang van je acties. De communicatieacties moeten goed onderbouwd en gestructureerd worden en moeten afgestemd zijn op de rest van het project. Het is een overzicht van doelgroepen en doelstellingen en dwingt je na te denken over de vraag: wie moet wát via welk communicatiemiddel op welke tijd weten? 

 

Wij zetten samen een communicatieplan op in functie van jouw doelstellingen. Dat doen we door structuur en strategie te brengen in je communicatie(beleid). Het resultaat is een werkbaar communicatieplan waar je verder mee aan de slag kan.

 

 

voordelen:​
 
 • Het maakt je idee bespreekbaar. 
  Een communicatieplan is een must als je hulp inschakelt van derden. Zo zit iedereen op dezelfde lijn.
   

 • Je weet waar je aan toe bent. 
  Geen onverwachte deadlines of onderschatte workload! Je weet vooraf precies wat je te wachten staat. Een duidelijk overzicht maakt het ook veel makkelijker om gericht taken en verantwoordelijkheden te verdelen.
   

 • Het helpt je prioriteiten te stellen.
  Door vooraf goed na te denken over je idee, krijg je inzicht in waar de prioriteiten liggen.
  Wat moet als eerste geregeld worden? En welke uitgaven hebben prioriteit binnen het (beperkte) budget?
   

 • Het maakt je idee controleerbaar en meetbaar.
  Op die manier weet je achteraf precies wat er wel of juist niet heeft gewerkt.

WAT MAG JE VERWACHTEN?

STAP 1: KENNISMAKING


We starten met een kennismaking om te zien of jouw verwachtingen, onze werking en onze waarden op elkaar afgestemd zijn. Vorafgaand aan dit gesprek ontvang je van ons een voorbereidende vragenlijst om in eerst in te vullen. duur: 30 min
STAP 2: ANALYSE


Starten doen we met een uitgebreide meeting met alle betrokkenen. Tijdens dit gesprek tracht ik een zo compleet mogelijk beeld van de organisatie te krijgen. Wat is de visie? De missie? Hoe zit het met de organisatiestructuur? Hebben jullie reeds een communicatieplan? Welke communicatiemiddelen worden er nu al gebruikt? Welke doelgroepen bereiken jullie en welke willen jullie in de toekomst graag bereiken? Hoeveel tijd kan je ervoor vrijmaken? Op wie kan je rekenen voor hulp? ... Ik verzamel zoveel mogelijk input om aan de slag te gaan.
Duur: max 2 uur
STAP 3: COMMUNICATIEPLAN


Op basis van alle input uit de analyse brengen we alles mooi samen in een visueel communicatieplan. Een plan dat als basis dient voor alle komende projecten en waarmee je een mooi en beknopt communicatievisie in handen hebt voor je Raad van Bestuur of leidinggevende. Dit document vormt de rode draad voor alle toekomstige communicatieacties. Wat zit er in: Doelstellingen (algemene en concrete) Doelgroepen Lijst van alle kanalen Boodschap/concept Planning Kort nadat je het communicatieplan hebt ontvangen, stemmen we met elkaar af. Wat ontbreekt er nog? Ben je akkoord met alle vooropgestelde doelstellingen, doelgroepen, kanalen?... Online gesprek van +- 30 min
STAP 4: ACTIEPLAN


Hier brengen we alles samen. Op basis van het communicatieplan starten we met het actieplan. We koppelen elke communicatieactie aan de vooropgestelde doelstellingen, doelgroepen en kanalen. Er wordt een planning/timing opgemaakt en het budget wordt hieraan gekoppeld. Wat krijg je?
Je ontvangt een werkbaar document waarin al je acties staan, gekoppeld aan doelgroepen, doelstellingen en kanalen. Budget kan hier makkelijk aangevuld worden alsook wie verantwoordelijk is voor welke actie. Dit document kan je nadien opnieuw als basis gebruiken voor toekomstige acties en events + delen met collega's of andere betrokkenen. Planningkalender
Een goede, realistische planning zorgt voor overzicht en daarmee ook voor rust. Terugkoppeling
We voorzien een kort online terugkoppelingsmoment van +- 30 min waarin we het actieplan overlopen zodat jij er ook mee aan de slag kan. Nadien staat het je vrij om zélf aan de slag te gaan met je nieuwe communicatieplan of om het door ons te laten uitwerken (zie stap 5: uitvoering).
STAP 5: UITVOERING*


Je kan zelf kiezen of je de uitvoering van het actieplan in eigen beheer doet of door ons laat uitwerken. Met de uitvoering bedoelen we:

 • schrijven van teksten voor website, print en sociale media
 • nieuwsbrieven opstellen
 • vormgeving van visuals voor op sociale media en website
 • vormgeving en drukwerk van affcihes, flyers, brochures, etc...
 • coördinatie van videoproducties door externen, ...
 • planning beheren en het overzicht bewaren
 • ...
Je wilt maar een stuk laten uitvoeren door ons en de rest zelf doen? Dat kan uiteraard ook. Je kan een raming van de kosten maken via deze prijslijst.
STAP 6: EVALUATIE


Bij de tussentijdse evaluatie wordt de voortgang van het communicatieplan bepaald. Loopt alles nog op schema? Kent iedereen zijn of haar verantwoordelijkheden? Moet er hier of daar nog iets worden bijgestuurd?... Online gesprek van +- 30 min

PRIJS: 2600 EUR excl. btw 

Deze prijs is exclusief de uitvoering. Afhankelijk van je wensen en noden kijken we samen of This Way Up de uitvoering (STAP 5) volledig, gedeeltelijk of niet voor haar rekening neemt.

AFGELOPEN PROJECTEN

bibliotheek-de-kimpel-bilzen-3-1.jpg

CC de Kimpel

communicatiedoorlichting + communicatieplan

OO2903 Visiebeeld © 1010 architecture ur

Stad Genk, Stiemervallei

Communicatieplan Stiemerdeals

limtec-7201-0317.jpg

Mtech+ Limburg

communicatieondersteuning social media 

FRAGMENTS_-Z33-5665.png

Z33

communicatieondersteuning expo's, Kunst in de open ruimte

instagram12_edited.jpg

Film Food festival Zebracinema

communicatieplanning en opvolging event Film Food Festival C-mine Genk+ Begijnhof Diest